Leaderboard


LEADERBOARDS

<Officially Closed on Week 100 >

Leaderboard 100th Week (TDG 1593 – TDG 1599)
(Updated till TDG 1599)

7    Arnav Patra
7    V K Handa
7    Vizag Sudhakar
7    Akshay Thomas Vaidian – Weekly Winner
7    Salil Jain
7    S M Muneer Ali
7    Sunil Bains
7    Sampad
7    Gulshan
6    Abhiroop
6    Sudhanshu Panda
6    Sumit Mishra
5    Vikram Goyal
4    Rony Ranadip
4    B Surya N Raju
3    Kiran Kumar
3    Nipun Yerramalla
2    Anusha Komati
2    Ashwini Sule
2    Sujatha Ashok
1    Deepak
1    Priyadarshan Babu
1    Anuj Narvekar
1    Anupam Garg
1    Basid
1    Raika
1    Shikha Singh
1    Rahul Sharma
1    Jyoti Prakash Behera

——————

November Month Leaderboard 
(TDG 1570 – TDG 1599)

30    Akshay Thomas Vaidian
30    Arnav Patra
30    V K Handa – Monthly Winner
29    Salil Jain
29    Vizag Sudhakar
29    Sampad
26    S M Muneer Ali
25    Abhiroop
25    Sunil Bains
20    B Surya N Raju
17    Sudhanshu Panda
15    Vikram Goyal
12    Sujatha Ashok
9    Rony Ranadip
9 Gulshan
8    Ashwini Sule
7    Rahul Bammi
6    Sumit Mishra
5    Anurag
5    Kiran Kumar
5    Nipun Yerramalla
2    Anusha Komati
2    Ashish Vaswani
2    Debashish Mukherjee
2    Priyadarshan Babu
2    Raika
2    Sudhansu
2    Vivek 712
1    Anuj Narvekar
1    Anupam Garg
1    Avi Jakhmola
1    Basid
1    Deepak
1    Jyoti Prakash Behera
1    Karan Chawla
1    Maitreyee Sarma
1    Rahul Sharma
1    Shikha Singh
1    Sooraj Pratap
1    Subair
1    Tanay Shankar
1    Vivek Abhichandani

———————

Leaderboard 99th Week (TDG 1586 – TDG 1592)
(Updated till TDG 1592)

7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Vizag Sudhakar – Weekly Winner
7 Sampad
6 Akshay Thomas Vaidian
6 Salil Jain
6 S M Muneer Ali
5 B Surya N Raju
4 Abhiroop
4 Sujatha Ashok
3 Ashwini Sule
2 Sunil Bains
2 Kiran Kumar
2 Vikram Goyal
2 Gulshan
1 Sudhanshu Panda
1 Rony Ranadip
1 Karan Chawla
1 Tanay Shankar
1 Raika
1 Priyadarshan Babu
1 Vivek Abhichandani

—————

Leaderboard 98th Week (TDG 1579 – TDG 1585)
(Updated till TDG 1585)

7 Arnav Patra – Weekly Winner
7 Akshay Thomas Vaidian
7 V K Handa
7 Salil Jain
7 Vizag Sudhakar
7 Sunil Bains
7 Sampad
6 Abhiroop
6 S M Muneer Ali
5 B Surya N Raju
4 Vikram Goyal
3 Sudhanshu Panda
2 Sujatha Ashok
2 Ashish Vaswani
2 Rony Ranadip
1 Nipun Yerramalla
1 Ashwini Sule
1 Avi Jakhmola
1 Sudhansu

—————

Leaderboard 97th Week (TDG 1572- TDG 1578)
(Updated till TDG 1578)

7 Arnav Patra
7 Akshay Thomas Vaidian
7 V K Handa
7 Salil Jain
7 Abhiroop – Weekly Winner
7 Sunil Bains
6 Rahul Bammi
6 Sampad
6 Vizag Sudhakar
5 S M Muneer Ali
5 Sudhanshu Panda
5 B Surya N Raju
4 Vikram Goyal
4 Sujatha Ashok
3 Anurag
1 Debashish Mukherjee
1 Rony Ranadip
1 Sooraj Pratap
1 Subair
1 Sudhansu
1 Ashwini Sule

——————————–
Leaderboard 96th Week (TDG 1565- TDG 1571)
(Updated till TDG 1571)

7 Arnav Patra
7 Sampad
7 Akshay Thomas Vaidian
7 V K Handa
7 Sunil Bains
7 Salil Jain – Weekly Winner
7 Vizag Sudhakar
7 S M Muneer Ali
6 Rahul Bammi
6 Abhiroop
5 B Surya N Raju
5 Sudhanshu Panda
5 Anurag
3 Ambrose
3 Debashish Mukherjee
2 Sanson
2 Kushal SS Maya
2 Rony Ranadip
2 Vivek 712
1 Sujatha Ashok
1 krishrachakonda
1 Anshuman Mahopatra
1 Sudhansu
1 Karan Prasad
1 Soubhagya Jena
1 Abhiyan Sarkar
1 Shanmugasundaram Muthu
1 Amit Baliga
1 Nipun Yerramalla
1 Maitreyee Sarma
1 Ashwini Sule

————————–
October Month Leaderboard 
(From TDG 1539 to TDG 1569)

31 Akshay Thomas Vaidian
31 Arnav Patra
31 Rahul Bammi
31 Sampad
31 Sunil Bains – Monthly Winner
31 V K Handa
30 Salil Jain
24 Sudhanshu Panda
23 S M Muneer Ali
22 B Surya N Raju
18 Vikram Goyal
16 Vizag Sudhakar
14 Sujatha Ashok
13 Vivek Puy
10 Pratik P Shukla
8 Anupama Rao Singh
7 Abhiroop
7 Raika
6 Kushal SS Maya
6 Nipun Yerramalla
5 Debashish Mukherjee
5 Rony Ranadip
5 Shanmugasundaram Muthu
4 Anurag
4 Sanson
4 Vijay Kalarickal
3 Ambrose
3 Shalin
2 Ayn Rand
2 Jason
2 krishrachakonda
2 Snehanshu Saha
1 Aakash Kumar
1 Abhiyan Sarkar
1 Amit Baliga
1 Anshuman Mahopatra
1 Ashwini Sule
1 Kanishk Sarkar
1 Karan Chawla
1 Karan Prasad
1 Madhuri
1 Rohan Bharucha
1 Soubhagya Jena
1 Sudhansu
1 Sumeet Vaid
1 Vaibhav Dwivedi
1 Viraj Morabia

———————–
Leaderboard 95th Week (TDG 1558- TDG 1564)
(Updated till TDG 1564)
7 Arnav Patra
7 Sampad
7 Akshay Thomas Vaidian
7 V K Handa
7 Rahul Bammi
7 Sunil Bains
7 Sudhanshu Panda – Weekly Winner
6 Salil Jain
6 Vizag Sudhakar
6 S M Muneer Ali
5 Vikram Goyal
4 B Surya N Raju
4 Anupama Rao Singh
4 Vijay Kalarickal
3 Abhiroop
2 Sujatha Ashok
2 Sanson
2 Jason
1 Nipun Yerramalla
1 Shalin
1 krishrachakonda
1 Rony Ranadip
1 Raika
1 Sumeet Vaid
1 Anurag
1 Ashwini Sule

—————————————————

Leaderboard 94th Week (TDG 1551- TDG 1557)
(Updated till TDG 1557)

7    Arnav Patra
7    Sampad
7    Akshay Thomas Vaidian
7    Rahul Bammi
7    Sunil Bains
7    V K Handa – Weekly Winner
7    S M Muneer Ali
7    Salil Jain
5    Vizag Sudhakar
5    B Surya N Raju
5    Sudhanshu Panda
5    Pratik P Shukla
4    Anupama Rao Singh
4    Vikram Goyal
3    Nipun Yerramalla
3    Rony Ranadip
3    Sujatha Ashok
3    Vivek Puy
2    Ayn Rand
2    Shalin
2    Snehanshu Saha
2    Raika
1    Kanishk Sarkar
1    Viraj Morabia
1    Vaibhav Dwivedi
1    Shanmugasundaram Muthu

————–
October Month Leaderboard
(From TDG 1539 to TDG 1561)

23    Akshay Thomas Vaidian
23    Arnav Patra
23    Rahul Bammi
23    Sampad
23    V K Handa
23    Sunil Bains
22    Salil Jain
18    Sudhanshu Panda
17    B Surya N Raju
16    Vikram Goyal
15    S M Muneer Ali
13    Vivek Puy
12    Sujatha Ashok
10    Pratik P Shukla
8    Vizag Sudhakar
7    Raika
7    Anupama Rao Singh
6    Nipun Yerramalla
4    Kushal SS Maya
4    Rony Ranadip
4    Shanmugasundaram Muthu
3    Debashish Mukherjee
3    Shalin
2    Ayn Rand
2    Snehanshu Saha
2    Vijay Kalarickal
1    Aakash Kumar
1    Kanishk Sarkar
1    Karan Chawla
1    krishrachakonda
1    Madhuri
1    Rohan Bharucha
1    Sanson
1    Vaibhav Dwivedi
1    Viraj Morabia

————–

Leaderboard 93rd Week (TDG 1544- TDG 1550)
(Updated till TDG 1550)

7 Arnav Patra
7 Salil Jain
7 Sampad
7 Akshay Thomas Vaidian – Weekly Winner
7 V K Handa
7 Rahul Bammi
7 Sunil Bains
6 Vivek Puy
5 B Surya N Raju
5 Sudhanshu Panda
5 Vikram Goyal
4 Raika
4 Sujatha Ashok
3 Shanmugasundaram Muthu
2 Nipun Yerramalla
2 S M Muneer Ali
1 Aakash Kumar
1 Rohan Bharucha
1 Madhuri
1 Kushal SS Maya
1 Karan Chawla

————–
Leaderboard 92nd Week (TDG 1537- TDG 1543)
(Updated till TDG 1543)

7 Arnav Patra
7 Salil Jain
7 Sampad
7 Akshay Thomas Vaidian
7 V K Handa
7 Rahul Bammi – Weekly Winner
7 Pratik P Shukla
6 Vivek Puy
6 B Surya N Raju
6 Sujatha Ashok
5 Sunil Bains
5 Sudhanshu Panda
5 Vikram Goyal
5 S M Muneer Ali
3 Kushal SS Maya
3 Debashish Mukherjee
1 Nipun Yerramalla
1 Pratish Nair

————-
September Month Leaderboard 
(From TDG 1509 to TDG 1538)

30 Arnav Patra – Monthly Winner
30 Salil Jain
29 Akshay Thomas Vaidian
28 Sampad
26 Vivek Puy
25 V K Handa
23 Vikram Goyal
23 B Surya N Raju
23 S M Muneer Ali
20 Pratik P Shukla
17 Sujatha Ashok
13 Debashish Mukherjee
12 Sunil Bains
11 Shikha Singh
10 Barun Moitra
10 Vivek 712
9 Nipun Yerramalla
7 Shakti Singh Kavia
7 Sudhanshu Panda
6 krishrachakonda
5 Vizag Sudhakar
4 Naveen Kumar
3 Asim Ghosh
3 girlinkohl
3 Kapinjal Sharma
3 Rajiv Chatterjee
3 Shoaib
3 Shubhojeet
3 Rakesh Rao
3 Rahul Bammi
2 Abhishek Shrivastava
2 K Kay Mohanty
2 Nagrao
2 Nivesh Nair
2 P Anil Kumar
2 Pulkit Singh
2 Raika
2 Rashmi
2 Srimant
2 Vaibhav Kathju
2 Vijay Kalarickal
1 Abhijeet Patel
1 Amruta
1 Ashish Maheshwari
1 Ashit Mehta
1 Baid
1 Hemendra Patel
1 Mr.Bay Leaf
1 Padma
1 Rahul Sharma
1 Rajeev Kumar
1 Rajnil Thakur
1 raklodramA
1 Rushik Shah
1 Santanu Dey
1 Sofiya
1 Vaibhav Patel
1 Varun
1 Vivek Rao
1 Pratish Nair
—————–

Leaderboard 91st Week (TDG 1530 – TDG 1536)
(Updated till TDG 1536)

7 Arnav Patra
7 Salil Jain
7 Sampad – Weekly Winner
7 Akshay Thomas Vaidian
7 S M Muneer Ali
6 B Surya N Raju
6 Sujatha Ashok
5 Vivek Puy
5 Vikram Goyal
4 Shakti Singh Kavia
4 Nipun Yerramalla
4 Pratik P Shukla
3 Barun Moitra
3 V K Handa
2 Rahul Bammi
2 Debashish Mukherjee
2 Vijay Kalarickal
2 Kapinjal Sharma
1 Shoaib
1 Varun
1 Hemendra Patel
1 girlinkohl
1 Rushik Shah
1 Sudhanshu Panda
1 Rakesh Rao

————–

Leaderboard 90th Week (TDG 1523-TDG 1529)
(Updated till TDG 1529)

7 V K Handa
7 Vivek Puy – Weekly Winner
7 Arnav Patra
7 Salil Jain
6 Sampad
6 B Surya N Raju
6 Akshay Thomas Vaidian
5 Pratik P Shukla
5 Vikram Goyal
4 Nipun Yerramalla
4 Debashish Mukherjee
3 Barun Moitra
3 S M Muneer Ali
3 Shakti Singh Kavia
3 Shubhojeet
2 Pulkit Singh
2 Shikha Singh
2 Shoaib
2 Sujatha Ashok
2 girlinkohl
1 Kapinjal Sharma
1 Nagrao
1 Amruta
1 Sofiya
1 Ashish Maheshwari
1 Rahul Sharma
1 Abhijeet Patel
1 raklodramA
1 Raika
1 Padma

——————-

Leaderboard 89th Week (TDG 1516-TDG 1522)
(Updated till TDG 1522)

7 Arnav Patra – Weekly Winner
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Salil Jain
6 V K Handa
6 Vivek Puy
6 S M Muneer Ali
6 Sampad
6 Vikram Goyal
5 Sunil Bains
4 B Surya N Raju
4 Shikha Singh
4 Vizag Sudhakar
3 Vivek 712
3 Barun Moitra
3 Pratik P Shukla
3 Sujatha Ashok
3 Debashish Mukherjee
2 krishrachakonda
2 Asim Ghosh
1 Naveen Kumar
1 Sudhanshu Panda
1 Rakesh Rao
1 Abhishek Shrivastava
1 Ashit Mehta

——————-

Leaderboard 88th Week (TDG 1509-TDG 1515)

(Updated till TDG 1515)

7 Arnav Patra
7 Sampad
7 V K Handa – Weekly Winner
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Sunil Bains
7 Vivek 712
7 Salil Jain
6 Vivek Puy
6 Vikram Goyal
6 Pratik Shukla
5 S M Muneer Ali
5 B Surya N Raju
5 Shikha Singh
4 Sujatha Ashok
4 krishrachakonda
4 Debashish Mukherjee
4 Sudhanshu Panda
3 Naveen Kumar
3 Rajiv Chatterjee
2 K Kay Mohanty
2 P Anil Kumar
2 Srimant
2 Nivesh Nair
2 Rashmi
1 Mr.Bay Leaf
1 Santanu Dey
1 Nagrao
1 Raika
1 Vaibhav Kathju
1 Vaibhav Patel
1 Rajnil Thakur
1 Vivek Rao
1 Vizag Sudhakar
1 Rakesh Rao
1 Barun Moitra
1 Abhishek Shrivastava
1 Baid
1 Rajeev Kumar
1 Vaibhav Kathju
1 Asim Ghosh
——————-

Leaderboard 87th Week (TDG 1502-TDG 1508)

(Updated till TDG 1508)

7 Akshay Thomas Vaidian
7 Arnav Patra
7 Vivek 712
7 Salil Jain
7 Sunil Bains – Weekly Winner
7 Sampad
6 Kumar Saurabh Verma
6 B Surya N Raju
6 S M Muneer Ali
6 Pratik Shukla
6 Naveen Kumar
6 V K Handa
6 Vikram Goyal
5 Vizag Sudhakar
5 K Kay Mohanty
5 Sudhanshu Panda
4 Debashish Mukherjee
4 Sujatha Ashok
3 Mudit Mathur
3 Rakesh Rao
2 Mr.Bay Leaf
1 Bharat Jakati
1 Tushar
1 Dheeraj Bhatt
1 Nagrao
1 Srimant

————————————–

August Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1508)

31 Akshay Thomas Vaidian
31 Salil Jain – Monthly Winner
31 Vivek 712
30 Arnav Patra
30 V K Handa
29 Kumar Saurabh Verma
29 Sampad
26 Naveen Kumar
26 S M Muneer Ali
23 Vizag Sudhakar
20 Gulshan
19 Vikram Goyal
16 Pratik Shukla
16 Sudhanshu Panda
11 B Surya N Raju
11 Sujatha Ashok
10 Sunil Bains
7 Debashish Mukherjee
6 Vinid
5 K Kay Mohanty
4 Rakesh Rao
3 Dheeraj Bhatt
3 Mudit Mathur
3 Nipun Yerramalla
3 Raika
3 Shanmugasundaram Muthu
2 Akshay Dashore
2 Amruta
2 Clandestine
2 Mr.Bay Leaf
2 Shikha Singh
1 Aditya
1 Amit
1 Anshuman Mahopatra
1 Ansuman Rath
1 Bharat Jakati
1 Daisy
1 Debasish Mandal
1 Himanshu Upreti
1 Hitesh Gaur
1 Khyati Bheda
1 Krishnan K Narayanan
1 Mudit
1 Nagrao
1 Nipun Patel
1 Pradipto
1 Prateek Parekh
1 Priyadarshan Babu
1 Soubhagya Jena
1 Srimant
1 Subhojit
1 Sujit Mishra
1 Sukrit Munjal
1 Surendra
1 Surya Narayanan
1 Tushar
1 Vipin Kosa
1 Vishnu Prasad

————————————–

Leaderboard 86th Week (TDG 1495-TDG 1501)

(Updated till TDG 1501)

7 Vivek 712
7 Salil Jain
7 V K Handa
7 Akshay Thomas Vaidian- Weekly Winner
7 Naveen Kumar
6 Kumar Saurabh Verma
6 Arnav Patra
6 Sampad
6 Vikram Goyal
6 Sudhanshu Panda
5 S M Muneer Ali
5 Vizag Sudhakar
4 Gulshan
4 Pratik Shukla
3 B Surya N Raju
3 Debashish Mukherjee
3 Shanmugasundaram Muthu
2 Sujatha Ashok
2 Clandestine
2 Dheeraj Bhatt
1 Raika
1 Vipin Kosa
1 Sukrit Munjal
1 Soubhagya Jena
1 Vishnu Prasad
1 Aditya
1 Subhojit
1 Amit

————————————–

Leaderboard 85th Week (TDG 1488-TDG 1494)

(Updated till TDG 1494)

7 Vivek 712
7 Gulshan – Weekly Winner
7 Kumar Saurabh Verma
7 Arnav Patra
7 Salil Jain
7 V K Handa
7 Akshay Thomas Vaidian
6 Sampad
6 Pratik Shukla
5 S M Muneer Ali
5 Vinid
5 Sudhanshu Panda
4 Naveen Kumar
4 B Surya N Raju
3 Vizag Sudhakar
3 Vikram Goyal
2 Nipun Yerramalla
2 Shikha Singh
2 Raika
1 Sujatha Ashok
1 Amruta
1 Surya Narayanan
1 Akshay Dashore
1 Vipin Kosa
1 Anshuman Mahopatra
1 Nipun Patel
1 Krishnan K Narayanan
1 Ansuman Rath
1 Daisy
1 Priyadarshan Babu
1 Himanshu Upreti

————————————-

Leaderboard 84th Week (TDG 1481-TDG 1487)

(Updated till TDG 1487)

7 Vivek 712
7 Kumar Saurabh Verma
7 S M Muneer Ali
7 Arnav Patra
7 Vizag Sudhakar
7 Salil Jain
7 V K Handa
7 Sampad- Weekly Winner
7 Akshay Thomas Vaidian
6 Gulshan
6 Naveen Kumar
4 Vikram Goyal
3 Sujatha Ashok
2 Sunil Bains
1 B Surya N Raju
1 Nipun Yerramalla
1 Pradipto
1 Rakesh Rao
1 Surendra
1 Khyati Bheda
1 Hitesh Gaur
1 Amruta
1 Vinid
1 Mudit
1 Debasish Mandal
———————————————

Leaderboard 83rd Week (TDG 1474-TDG 1480)

(Updated till TDG 1480)

7 Vivek 712
7 Kumar Saurabh Verma
7 S M Muneer Ali
7 Arnav Patra
7 Vizag Sudhakar – Weekly Winner
7 Salil Jain
7 V K Handa
5 Gulshan
5 Sampad
5 Sujit Mishra
3 Naveen Kumar
3 Akshay Thomas Vaidian
3 Sujatha Ashok
3 Irshad
3 Sudhanshu Panda
2 B Surya N Raju
2 Rashmi
2 Nipun Yerramalla
2 Debashish Mukherjee
2 Naren Shetty
2 Surya Narayanan
2 Satwik
2 Pradipto
2 Sunil Bains
1 Prateek Parekh
1 Akshay Dashore
1 Kuntal Chakraborty
1 Shshank

—————————————————————–

July Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1477)

30 Kumar Saurabh Verma
30 Arnav Patra – Monthly Winner
29 Vizag Sudhakar
29 Vivek 712
29 Salil Jain
28 V K Handa
26 S M Muneer Ali
19 Sunil Bains
18 Sudhanshu Panda
18 Naveen Kumar
17 Sujit Mishra
15 Akshay Thomas Vaidian
14 Sampad
8 Shikha Singh
7 Soumyadeep Majumdar
7 Irshad
5 Raktim Nag
5 Gulshan
4 Surya Narayanan
4 Sujatha Ashok
4 Nipun Yerramalla
3 Rashmi
3 Debashish Mukherjee
2 Varen Vic
2 Shshank
2 Satwik
2 Pradipto
2 Naren Shetty
1 Vineet Kumar
1 Sukrit Munjal
1 Srimant
1 Soubhagya Jena
1 Smruti Prakash
1 Rohini Venkataraman
1 Nilesh Sawlani
1 MSD Anand
1 Kushal SS Maya
1 Kuntal Chakraborty
1 Karan Chawla
1 Harit Vora
1 Deval Dayal
1 Ajay
———————-

Leaderboard 82nd Week (TDG 1467-TDG 1473)

(Updated till TDG 1473)

7 Arnav Patra
7 Vivek 712 – Weekly Winner
7 Kumar Saurabh Verma
6 Vizag Sudhakar
6 S M Muneer Ali
6 Salil Jain
6 Sujit Mishra
6 V K Handa
5 Raktim Nag
4 Irshad
4 Sudhanshu Panda
3 Gulshan
3 Sampad
2 Naveen Kumar
2 Shikha Singh
2 Sujatha Ashok
1 Sunil Bains
1 Rohini Venkataraman
1 Kushal SS Maya
1 Shshank
1 Smruti Prakash
1 Rashmi
1 Harit Vora
————————————-

Leaderboard 81st Week (TDG 1460-TDG 1466)

(Updated till TDG 1466)

 7 Arnav Patra
7 Vizag Sudhakar
7 Kumar Saurabh Verma
7 Salil Jain
7 V K Handa
7 Sunil Bains
7 Sujit Mishra – weekly winner
6 Naveen Kumar
6 S M Muneer Ali
6 Vivek 712
6 Shikha Singh
5 Sampad
4 Akshay Thomas Vaidian
4 Sudhanshu Panda
1 Nipun Yerramalla
1 Debashish Mukherjee
1 Ajay
1 Nilesh Sawlani
1 Deval Dayal
1 MSD Anand
————————————-

Leaderboard 80th Week (TDG 1453-TDG 1459)

(Updated till TDG 1459)

7    Arnav Patra – Weekly Winner
7    Kumar Saurabh Verma
7    Naveen Kumar
6    Salil Jain
6    Vivek 712
6    Vizag Sudhakar
6    S M Muneer Ali
6    Sunil Bains
5    Akshay Thomas Vaidian
5    V K Handa
4    Sudhanshu Panda
4    Sampad
3    Soumyadeep Majumdar
2    Varen Vic
2    Surya Narayanan
1    Sukrit Munjal
1    Nipun Yerramalla

————————————-

Leaderboard 79th Week (TDG 1446-TDG 1452)

(Updated till TDG 1452)

7 Salil Jain
7 V K Handa – Weekly Winner
6 Akshay Thomas Vaidian
6 Arnav Patra
6 Vivek 712
6 Vizag Sudhakar
6 Kumar Saurabh Verma
5 Soumyadeep Majumdar
5 S M Muneer Ali
5 Sunil Bains
4 Naveen Kumar
3 Sudhanshu Panda
1 Vipin Kosa
1 Vineet Kumar
1 Srimant
1 Karan Chawla
1 Soubhagya Jena

————————————-

June Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1446)

30 Kumar Saurabh Verma –  Monthly Winner
30 Salil Jain
30 Akshay Thomas Vaidian
29 Arnav Patra
29 Vivek 712
28 Naveen Kumar
25 V K Handa
23 S M Muneer Ali
19 Sudhanshu Panda
17 Sunil Bains
13 Vizag Sudhakar
8 Sujatha Ashok
7 Rakesh Rao
7 Sampad
6 Vipin Kosa
5 Nipun Yerramalla
4 Debashish Mukherjee
3 Dilip
2 Hittam Hansdah
2 Aditi Suneja
1 Anubhav Sood
1 Bakerstreet
1 Shubhojeet
1 Surya Narayanan
1 Vaibhav Gupta Nishu
1 Vijay
1 Vivek
1 Ambareesh Sr Ja
1 Devendra Dhoot
1 Soumyadeep Majumdar

————————————-

Leaderboard 78th Week (TDG 1439-TDG 1445)

(Updated till TDG 1445)

7 S M Muneer Ali – Weekly Winner
7 Naveen Kumar
7 Kumar Saurabh Verma
7 Arnav Patra
7 Salil Jain
7 Akshay Thomas Vaidian
6 Vivek 712
6 Sudhanshu Panda
6 Sunil Bains
6 V K Handa
2 Nipun Yerramalla
2 Sampad
2 Vizag Sudhakar
1 Rakesh Rao
1 Vivek
1 Ambareesh Sr Ja
1 Devendra Dhoot

————————————-

Leaderboard 77th Week (TDG 1432-TDG 1438)

(Updated till TDG 1438)

7 Akshay Thomas Vaidian
7 Arnav Patra
7 Salil Jain
7 Kumar Saurabh Verma
7 Vivek 712
7 Naveen Kumar – Weekly Winner
7 V K Handa
7 Sunil Bains
6 S M Muneer Ali
5 Vizag Sudhakar
4 Sudhanshu Panda
4 Sampad
3 Vipin Kosa
2 Aditi Suneja
1 Rakesh Rao

————————————-

Leaderboard 76th Week (TDG 1425-TDG 1431)

(Updated till TDG 1431)

7 Akshay Thomas Vaidian
7 Arnav Patra
7 Salil Jain
7 Kumar Saurabh Verma
7 Vivek 712 – Weekly Winner
6 Naveen Kumar
4 Sujatha Ashok
4 S M Muneer Ali
4 Vizag Sudhakar
4 Sudhanshu Panda
3 Sunil Bains
3 V K Handa
1 Vipin Kosa
1 Anubhav Sood
1 Vaibhav Gupta Nishu
1 Rakesh Rao
1 Sampad
1 Nipun Yerramalla

 ————————————-

Leaderboard 75th Week (TDG 1418-TDG 1424)

(Updated till TDG 1424)

7 Salil Jain – Weekly Winner
7 Arnav Patra
7 Kumar Saurabh Verma
7 Akshay Thomas Vaidian
7 V K Handa
7 Vivek 712
6 Naveen Kumar
4 Sujatha Ashok
4 Rakesh Rao
4 S M Muneer Ali
4 Sudhanshu Panda
3 Debashish Mukherjee
3 Dilip
2 Nipun Yerramalla
2 Hittam Hansdah
1 Shubhojeet
1 Vipin Kosa
1 Vizag Sudhakar
1 Surya Narayanan
1 Bakerstreet

————————————-

Leaderboard 74th Week (TDG 1411-TDG 1417)

(Updated till TDG 1417)

7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Salil Jain
7 Vivek 712
7 S M Muneer Ali
7 Vijay – Weekly Winner
7 Kumar Saurabh Verma
5 Sudhanshu Panda
5 Vizag Sudhakar
5 Vipin Kosa
5 Rakesh Rao
3 Debashish Mukherjee
2 Ateeth Datt
2 Sujatha Ashok
1 Naveen Kumar
1 Kanishk Sarkar
1 Sampad
1 Sindhuja Selvam
1 Dhruv Puri
1 Avi

————————————-

May Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1416)

31 Vivek 712
31 V K Handa
31 Kumar Saurabh Verma
31 Arnav Patra – Monthly Winner
31 Akshay Thomas Vaidian
30 Salil Jain
24 Sunil Bains
24 S M Muneer Ali
17 Vipin Kosa
16 Sudhanshu Panda
15 Rakesh Rao
14 Sujatha Ashok
13 Vizag Sudhakar
6 Vijay
6 Nipun Yerramalla
4 Pramod
4 Ameen Mammootty
4 Aakash Kumar
3 Debashish Mukherjee
3 Akshay Handa
2 Surya Narayanan
2 Sampad
2 Kanishk Sarkar
2 Ateeth Datt
1 Vinay Shekhar
1 Sindhuja Selvam
1 Rohini Venkataraman
1 Rahul
1 Kalyan Jyoti
1 Jainendra Sharma
1 Dilip
1 Dhruv Puri
1 Avi
1 Arindam
1 Anshuman Mitra

————————————-

Leaderboard 73rd Week (TDG 1404-TDG 1410)

(Updated till TDG 1410)

7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Akshay Thomas Vaidian – Weekly Winner
7 Salil Jain
7 Kumar Saurabh Verma
7 Vivek 712
6 Sunil Bains
6 S M Muneer Ali
5 Vizag Sudhakar
4 Sujatha Ashok
3 Rakesh Rao
3 Sudhanshu Panda
3 Aakash Kumar
2 Nipun Yerramalla
1 Arindam
1 Vinay Shekhar
1 Surya Narayanan
1 Kanishk Sarkar
1 Jainendra Sharma
1 Sampad

————————————-

Leaderboard 72nd Week (TDG 1397-TDG 1403)

(Updated till TDG 1403)

7 V K Handa
7 Arnav Patra
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Salil Jain
7 Sunil Bains
7 Kumar Saurabh Verma
7 Vivek 712
7 Vipin Kosa – Weekly Winner
5 Rakesh Rao
5 S M Muneer Ali
4 Ameen Mammootty
4 Vizag Sudhakar
3 Sudhanshu Panda
3 Akshay Handa
3 Sujatha Ashok
3 Nipun Yerramalla
1 Anshuman Mitra
1 Rohini Venkataraman
1 Surya Narayanan
1 Aakash Kumar

————————————-

Leaderboard 70th Week (TDG 1383-TDG 1389)

(Updated till TDG 1389)

7 Salil Jain
7 Arnav Patra
7 Sunil Bains
7 Vivek 712
7 V K Handa – Weekly Winner
6 Akshay Thomas Vaidian
5 S M Muneer Ali
5 Kumar Saurabh Verma
3 Pramod
2 Sujatha Ashok
2 Sudhanshu Panda
1 Surya Narayanan
1 Vivek Jaiswal
1 Dilip
1 Nipun Yerramalla
1 Debashish Mukherjee
1 Kalyan Jyoti

————————————-

April Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1385)

30 Arnav Patra
30 Salil Jain – Monthly Winner
30 Sunil Bains
30 V K Handa
29 Akshay Thomas Vaidian
28 S M Muneer Ali
23 Vivek 712
22 Kumar Saurabh Verma
18 Anupama
14 Sujatha Ashok
13 Devansh Agarwal
13 Nipun Yerramalla
13 Sudhanshu Panda
10 Ankit Kumar Singh
9 Vizag Sudhakar
8 Kushal SS Maya
8 Mayank Kapoor
6 Dheeraj Yalamanchi
4 Naveen Kumar
3 Debashish Mukherjee
3 Hitesh Kamboj
3 Surya Narayanan
2 Vinay Shekhar
1 Abhishek Kumar
1 Ajay Kumar
1 Jason
1 Kirtika Doger
1 Naren Shetty
1 Neha Innanje
1 Vedant Padia
1 Vipin Kosa
1 Sampad
1 Karan Chawla
1 Vivek Jaiswal

—————————————

Leaderboard 69th Week (TDG 1376-TDG 1382)

(Updated till TDG 1382)

7 Salil Jain
7 Arnav Patra
7 Sunil Bains
7 Kumar Saurabh Verma
7 V K Handa
7 S M Muneer Ali
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Vivek 712 – Weekly Winner
4 Sujatha Ashok
3 Nipun Yerramalla
3 Vizag Sudhakar
2 Anupama
2 Sudhanshu Panda
1 Sampad
1 Karan Chawla
1 Surya Narayanan
1 Vinay Shekhar

————————————-

Leaderboard 68th Week (TDG 1369-TDG 1375)

(Updated till TDG 1375)

7 Salil Jain
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Arnav Patra
7 Sunil Bains – Weekly Winner
7 S M Muneer Ali
7 Vivek 712
7 Kumar Saurabh Verma
7 V K Handa
5 Nipun Yerramalla
4 Anupama
3 Sujatha Ashok
3 Devansh Agarwal
3 Sudhanshu Panda
2 Kushal SS Maya
2 Dheeraj Yalamanchi
1 Mayank Kapoor
1 Vipin Kosa
1 Abhishek Kumar
1 Neha Innanje
1 Surya Narayanan
1 Vedant Padia
1 Vizag Sudhakar
1 Vinay Shekhar

————————————-

Leaderboard 67th Week (TDG 1362-TDG 1368)

(Updated till TDG 1368)

7 Salil Jain
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Sunil Bains
7 Anupama – Weekly Winner
6 S M Muneer Ali
6 Vivek 712
5 Sujatha Ashok
5 Kumar Saurabh Verma
4 Dheeraj Yalamanchi
4 Ankit Kumar Singh
4 Devansh Agarwal
4 Sudhanshu Panda
3 Vizag Sudhakar
3 Mayank Kapoor
2 Debashish Mukherjee
2 Kushal SS Maya
2 Nipun Yerramalla
1 Ajay Kumar
1 Kirtika Doger
1 Jason

————————————-

Leaderboard 66th Week (TDG 1355-TDG 1361)

(Updated till TDG 1361)

7 Arnav Patra
7 Kumar Saurabh Verma
7 Sunil Bains
7 V K Handa
7 Ankit Kumar Singh – Weekly Winner
7 S M Muneer Ali
7 Salil Jain
7 Akshay Thomas Vaidian
6 Anupama
6 Devansh Agarwal
5 Kushal SS Maya
4 Naveen Kumar
4 Sudhanshu Panda
4 Mayank Kapoor
3 Nipun Yerramalla
3 Hitesh Kamboj
2 Vizag Sudhakar
1 Rohit Kashyap
1 Naren Shetty
1 Sujatha Ashok
1 Debashish Mukherjee

————————————-

March Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1355)

31 Akshay Thomas Vaidian – Monthly Winner
31 V K Handa
30 Salil Jain
30 Arnav Patra
28 S M Muneer Ali
27 Kumar Saurabh Verma
25 Anupama
24 Sunil Bains
20 Nipun Yerramalla
20 Devansh Agarwal
20 Naveen Kumar
18 Sudhanshu Panda
18 Kushal SS Maya
17 Vipin Kosa
14 Sujatha Ashok
7 Vizag Sudhakar
7 Debashish Mukherjee
6 Bhagyashree Agarwal
4 Mohit
4 Vivek Bhaskaran
4 Vivek 712
4 Mayank Kapoor
3 Abhishek Giri
3 Paras Rishi
3 Unshackle Brains
3 Vaividhya
2 Anand Raj Singh
2 Ishan
2 Sagar Chaudhary
2 Smriti
2 Ankit Kumar Singh
2 Rohit Kashyap
1 Ajit Kumar
1 Avikshith Shetty
1 Bharat Jangid
1 Gaurav Dhadhich
1 Manish Kukreja
1 Prince Kanodia
1 Rajit Dasgupta
1 Samir
1 Suraj Rai
1 Varun (quintilisambrosia)
1 Ajay
1 Aviral
1 Dhruv Puri
1 Sreekanth
1 Shantanu Saha
1 Parantap
1 Debabrata Chowdhary
1 Umang Goel
1 Deo Munjal
1 Surya Narayanan

————————————-

Leaderboard 65th Week (TDG 1348-TDG 1354)

(Updated till TDG 1354)

7 Akshay Thomas Vaidian
7 V K Handa
7 Salil Jain
7 Arnav Patra
7 Kumar Saurabh Verma – Weekly Winner
7 S M Muneer Ali
6 Devansh Agarwal
6 Naveen Kumar
5 Nipun Yerramalla
5 Sujatha Ashok
5 Anupama
4 Sudhanshu Panda
4 Vivek 712
4 Mayank Kapoor
3 Debashish Mukherjee
3 Sunil Bains
2 Kushal SS Maya
1 Umang Goel
1 Shantanu Saha
1 Parantap
1 Debabrata Chowdhary
1 Rohit Kashyap
1 Vivek Bhaskaran
1 Ankit Kumar
1 Deo Munjal
1 Surya Narayanan

————————————-

Leaderboard 64th Week (TDG 1341-TDG 1347)

(Updated till TDG 1347)

7 Akshay Thomas Vaidian
7 Arnav Patra – Weekly Winner
7 V K Handa
6 Naveen Kumar
6 Kumar Saurabh Verma
6 Salil Jain
5 Sunil Bains
5 Anupama
4 Devansh Agarwal
4 S M Muneer Ali
4 Kushal SS Maya
3 Nipun Yerramalla
3 Vipin Kosa
3 Sudhanshu Panda
2 Sujatha Ashok
1 Debashish Mukherjee
1 Aviral
1 Dhruv Puri
1 Sreekanth
1 Vivek Bhaskaran

————————————-

Leaderboard 63rd Week (TDG 1334-TDG 1340)

(Updated till TDG 1340)

7 Akshay Thomas Vaidian
7 Arnav Patra
7 Salil Jain – Weekly Winner
7 S M Muneer Ali
7 Anupama
7 V K Handa
6 Sunil Bains
6 Vipin Kosa
5 Kumar Saurabh Verma
5 Nipun Yerramalla
5 Devansh Agarwal
4 Naveen Kumar
4 Sudhanshu Panda
3 Kushal SS Maya
3 Bhagyashree Agarwal
3 Vaividhya
2 Sujatha Ashok
2 Anand Raj Singh
1 Ajay
1 Abhishek Giri
1 Paras Rishi
1 Debashish Mukherjee
1 Manish Kukreja
1 Avikshith Shetty
1 Ajit Kumar

————————————-

Leaderboard 62nd Week (TDG 1327-TDG 1333)

(Updated till TDG 1333)

7 Sunil Bains
7 Akshay Thomas Vaidian
7 Salil Jain
7 V K Handa
7 S M Muneer Ali
7 Nipun Yerramalla – Weekly Winner
6 Vipin Kosa
6 Kushal SS Maya
6 Arnav Patra
6 Kumar Saurabh Verma
6 Sudhanshu Panda
5 Anupama
5 Vizag Sudhakar
5 Devansh Agarwal
4 Sujatha Ashok
4 Naveen Kumar
3 Bhagyashree Agarwal
3 Mohit
3 Unshackle Brains
2 Ishan
2 Vivek Bhaskaran
2 Abhishek Giri
2 Paras Rishi
2 Sagar Chaudhary
1 Bharat Jangid
1 Gaurav Dhadhich
1 Samir
1 Varun (quintilisambrosia)
1 Prince Kanodia
1 Debashish Mukherjee
1 Smriti
1 Rajit Dasgupta

————————————-

Leaderboard 61st Week (TDG 1320-TDG 1326)

(Updated till TDG 1326)

7 Sunil Bains
7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Salil Jain
7 Akshay Thomas Vaidian
7 S M Muneer Ali – Weekly Winner
7 Anupama
7 Kumar Saurabh Verma
6 Vipin Kosa
5 Sudhanshu Panda
5 Debashish Mukherjee
4 Naveen Kumar
4 Nipun Yerramalla
3 Kushal SS Maya
2 Mohit
2 Vizag Sudhakar
1 Sagar Chaudhary
1 Devansh Agarwal
1 Sujatha Ashok
1 Suraj Rai
1 Smriti

————————————-

February Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1324)

28 Sunil Bains
28 Arnav Patra
28 V K Handa – Monthly Winner
27 Salil Jain
26 Vipin Kosa
26 Anupama
25 S M Muneer Ali
22 Akshay Thomas Vaidian
21 Naveen Kumar
20 Sudhanshu Panda
18 Kushal SS
13 Kumar Saurabh Verma
12 Vizag Sudhakar
7 Nipun Yerramalla
6 Mohit
6 Debashish Mukherjee
4 Sujatha Ashok
3 Nagrao
3 Vivek 712
2 Avikshith Shetty
2 Varun (quintilisambrosia)
2 Ameen Mammootty
1 Abhishek Giri
1 Abijit Hariharan
1 Sreekanth
1 Sowjanya Gummella
1 Anshuman Mahopatra
1 Padmanaban
1 Siddhahast
1 Pulkit Singh
1 V Chandrashekhar
1 Sagar Chaudhary
1 Devansh Agarwal

————————————-

Leaderboard 60th Week (TDG 1313-TDG 1319)

(Updated till TDG 1319)

7 Sunil Bains
7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Salil Jain
7 Vipin Kosa
7 Akshay Thomas Vaidian – Weekly Winner
6 S M Muneer Ali
6 Anupama
6 Naveen Kumar
5 Sudhanshu Panda
4 Mohit
4 Kushal SS Maya
3 Vivek 712
3 Sujatha Ashok
3 Nipun Yerramalla
2 Varun (quintilisambrosia)
2 Ameen Mammootty
2 Kumar Saurabh Verma
1 Vizag Sudhakar
1 Avikshith Shetty
1 V Chandrashekhar
1 Debashish Mukherjee

————————————-

Leaderboard 59th Week (TDG 1306-TDG 1312)

(Updated till TDG 1312)

7 Sunil Bains
7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Anupama – Weekly Winner
7 Salil Jain
7 S M Muneer Ali
7 Vipin Kosa – Weekly Winner
5 Sudhanshu Panda
6 Naveen Kumar
6 Akshay Thomas Vaidian
4 Kushal SS Maya
3 Vizag Sudhakar
1 Anshuman Mahopatra
1 Padmanaban
1 Avikshith Shetty
1 Siddhahast
1 Pulkit Singh
1 Sujatha Ashok
1 Mohit

————————————-

Leaderboard 58th Week (TDG 1299-TDG 1305)

(Updated till TDG 1305)

7 Sunil Bains
7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Anupama
7 Salil Jain
7 Kushal SS Maya – Weekly Winner
6 S M Muneer Ali
6 Vizag Sudhakar
6 Vipin Kosa
5 Kumar Saurabh Verma
5 Sudhanshu Panda
3 Naveen Kumar
3 Akshay Thomas Vaidian
2 Nagrao
1 Debashish Mukherjee
1 Abhishek Giri
1 Abijit Hariharan
1 Sreekanth
1 Sowjanya Gummella

————————————-

Leaderboard 57th Week (TDG 1292-TDG 1298)

(Updated till TDG 1298)

7 Sunil Bains
7 Vizag Sudhakar
7 Arnav Patra
7 V K Handa
7 Naveen Kumar – Weekly Winner
6 Anupama
6 Kumar Saurabh Verma
6 S M Muneer Ali
5 Vipin Kosa
4 Salil Jain
4 Akshay Thomas Vaidian
4 Kushal SS Maya
3 Sujatha Ashok
3 Nagrao
2 Mohit
2 Anshuman Mahopatra
2 Sreekanth
1 Debashish Mukherjee
1 Irshad
1 Barun Moitra
1 Sudhanshu Panda
1 Srikant Mahapatra
1 Khozema

————————————-

January Month Leaderboard 

(Updated till TDG 1296)

31 Sunil Bains- Monthly Winner
30 Arnav Patra
30 Vizag Sudhakar
29 V K Handa
28 Kumar Saurabh Verma
28 Anupama
27 Salil Jain
26 S M Muneer Ali
26 Naveen Kumar
22 Mohit
19 Vipin Kosa
13 Sudhanshu Panda
12 Sujatha Ashok
9 Debashish Mukherjee
8 Surendra
8 Akshay Thomas Vaidian
7 Aarjav Kothari
5 Apoorv
5 Anshuman Mahopatra
5 Kushal SS
5 Nagrao
4 Prateek Jajodia
3 Rohan Kar
3 Irshad
2 Soubhagya Jena
2 Hemant Agarwal
2 Sreekanth
1 Pranat Kashyap
1 Rahul Balakrishnan
1 Poojit Popli
1 Dhruv Pandey
1 Abhishek
1 Shravani Karnatakam
1 Shravan
1 Ashish Mishra
1 Abhijith Upadhya
1 Barun Moitra
1 Srikant Mahapatra
1 Khozema

————————————-

Leaderboard 56th Week (TDG 1285-TDG 1291)

(Updated till TDG 1291)

7 Sunil Bains
7 Anupama
7 Vizag Sudhakar- Weekly Winner
6 Salil Jain
6 Arnav Patra
6 V K Handa
6 Vipin Kosa
5 Sujatha Ashok
5 Apoorv
5 Kumar Saurabh Verma
5 Naveen Kumar
4 S M Muneer Ali
3 Sudhanshu Panda
3 Mohit
2 Akshay Thomas Vaidian
1 Shravani Karnatakam
1 Abhishek Chhajer
1 Shravan
1 Debashish Mukherjee
1 Ashish Mishra
1 Anshuman Mahopatra
1 Abhijith Upadhya

————————————-

Leaderboard 55th Week (TDG 1278-TDG 1284)

(Updated till TDG 1284)

7 Arnav Patra – Weekly Winner
7 Sunil Bains
7 Anupama
7 Vizag Sudhakar
7 Salil Jain
6 Kumar Saurabh Verma
6 Naveen Kumar
6 Mohit
6 V K Handa
5 S M Muneer Ali
4 Vipin Kosa
3 Sujatha Ashok
2 Hemant Agarwal
1 Prateek Jajodia
1 Kushal SS Maya
1 Akshay Thomas Vaidian
1 Sudhanshu Panda
1 Nagrao

————————————-

Leaderboard 54th Week (TDG 1271-TDG 1277)

(Updated till TDG 1277)

7 Arnav Patra
7 Kumar Saurabh Verma
7 V K Handa
7 Sunil Bains
7 S M Muneer Ali
7 Anupama- Weekly Winner
6 Naveen Kumar
6 Vizag Sudhakar
6 Mohit
5 Salil Jain
5 Sudhanshu Panda
4 Surendra
4 Aarjav Kothari
2 Vipin Kosa
2 Debashish Mukherjee
2 Irshad
2 Nagrao
1 Soubhagya Jena
1 Anshuman Mahopatra
1 Rohan Kar
1 Sujatha Ashok
1 Dhruv Pandey
1 Prateek Jajodia

————————————–

Leaderboard 53rd Week (TDG 1264-TDG 1270)

(Updated till TDG 1270)

7 Arnav Patra
7 Kumar Saurabh Verma
7 Salil Jain
7 V K Handa
7 Sunil Bains
7 S M Muneer Ali
7 Debashish Mukherjee- Weekly Winner
6 Naveen Kumar
5 Vizag Sudhakar
5 Vipin Kosa
5 Mohit
4 Anupama
4 Surendra
4 Sudhanshu Panda
4 Aarjav Kothari
3 Kushal SS Maya
2 Prateek Jajodia
2 Rohan Kar
2 Akshay Thomas Vaidian
1 Pranat Kashyap
1 Soubhagya Jena
1 Anshuman Mahopatra
1 Rahul Balakrishnan
1 Poojit Popli

————————————-

 

Answer daily quizzes & win deals!

The Daily Grill is pleased to announce a leaderboard for daily quizzes. This gives an excellent opportunity to all the regular quizzers to win amazing deals from our partner, thedealspoint. Below are the details:

 Leaderboard Guidelines:

1.       Participation:

   1. Submit answer on The Daily Grill Blog.
   2. Answer should be submitted via comments only on the blog.
   3. Mention correct email ID while answering the question else the entry will be disqualified.
   4. Start date of the leaderboard scoring is Jan 1, 2012.

2.       Points:

   1. Each correct answer will carry 1 mark.
   2. Only single entry per question is allowed.
   3. No negative marking for any answer.
   4. Valid submission time for an answer will be within 24 hours of posting of a daily question.
   5. Answer submitted for a previous date will be invalid.

3.       Prizes:

Weekly Leaderboard Winner:

i.      The participant with maximum points after 7 quizzes will be declared as the weekly leaderboard winner.

ii.      In case of a tie, winner will be decided by a lucky draw.

iii.      A quiz week starts every Sunday and ends on a Saturday (both inclusive)

iv.      Scoring will start from zero at the start of every week, though we will separately maintain a monthly leaderboard for evaluation of the next category.

Monthly Leaderboard Winner:

i.      The participant with maximum points after each month will be declared as the monthly leaderboard winner.

ii.      In case of a tie, winner will be decided by a lucky draw.

iii.      A quiz month starts from the first day of every month and ends on the last day of every month. (both inclusive)

iv.      Scoring will start from zero at the start of every month, though we will separately maintain an overall leaderboard for the blog.

Happy Grilling!

Note: In case of any dispute, the decision rests on the discretion of ‘The Daily Grill’ team.

A big thank you to our prize partner:

Comments
 1. MANISH SHARMA says:

  How the prizes being distributed or given ?

 2. V.K.Handa says:

  My Score for last week is posted wrongly as 5 instead of 6.My all answers except Daily Grill 1442 (Cigarette Brand Question) were correct.Kindly correct score and confirm.

 3. @V.K.Handa : Updated.

 4. Arnav says:

  Ok. Thats sad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s